Anneyi Örnek Alma Gibi Bir Durum Var Mıdır?

ÇOCUK ANNENİN AYNASIDIR

 Çocuk Annesini Ne Zaman Örnek Almaya Başlar?

Doğduğu an ilk tuttuğu el, ilk duyduğu nefes anne olan bebek ilk etkileşimi anneyle sağlar. Emzirme nedeniyle ilk bağımlılık anneyledir. Ve yine emzirme dolayısıyla sürekli yakınlık anneyledir. Doğum anından itibaren temel ihtiyaçlarının çoğunu sağlayan anne bebekle sürekli iletişim halindedir. Bebeğin ilk tanıdığı kişi olan anneden etkilenmemesi mümkün olmadığından doğduğu andan itibaren anneyi örnek alır demek yanlış olmaz.

 Anneyi Yansıttığı Dönem Genellikle Hangi Dönemdir?

Öncelikle anneyi örnek alma gibi bir durum var mıdır? SoAnneyi Örnek Alma Gibi Bir Durum Var Mıdır?rusuna açıklık getirmek için örnek almaktan ötesi vardır diyelim. Çocuktan çocuğa değişmekle beraber genelde benlik savaşlarının yaşandığı 2-4 yaş aralığı anneden izleri çok rahat anlayabileceğimiz yaşlardır. Bu yaşlarda taklitler de devreye gireceği için neredeyse birebir anne hareketleri gözlemleyebiliriz. Bazı çocuklar çok daha fazla yansıtırken bazıları bunu biraz daha içinde yaşayıp sadece kızgınlık anlarında anneyi yansıtabilirler.

Annelerin maalesef duygusal olarak çok güçlü olması ve her an örnek teşkil edecek hareketler içinde olması gerekmektedir. Özellikle tehlikeli dediğimiz benlik dönemlerinde annelerin kontrolsüz öfkesi çocuğu her anlamda olumsuz etkiler ve çocuk ta öfkesini kontrol edemeyerek hem kendine hem çevresine zarar verebilir. Bu olumsuz etki erkek çocuklarda çok daha sert bir şekilde görülebilir. Böylece çevrelerinde kavgacı şiddet yanlısı bir çocuk olarak etiketlenebilirler. Oysaki çocuğunuz sizi taklit etmektedir. Çocuklar nasıl davranacaklarını bilerek doğmazlar. Onlara nasıl davranacaklarını her halinizle siz öğretirsiniz.

Çocuklar söylediklerinizi hatırlama konusunda çok da başarılı değildir. Oysaki yaptıklarınızı, davranışlarınızı bir kayıt cihazı gibi kaydederler. Ve işte taklit bu noktada başlar. O yüzden sözlerden çok davranışlarını kontrol altında tutan ebeveynler çocuklar üzerinde daha başarılı olurlar. Kontrollü olmak hayatın her alanında olduğu gibi çocuk yetiştirmede de asıl kuraldır.