Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı Yapılıyor

Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı Yapılıyor

Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı YapılıyorBoşanma  işlemleri sırasında  mal rejimlerine ilişkin kurallar 4721  Türk Medeni kanununa 202 ve 281  maddesine göre düzenlenmektedir. Boşanma  davasında çiftiler arasındaki mal  ortaklığı  mal rejiminin sona  ermesiyle birlikte mal rejimi tasviyesi     yani  mal paylaşımı  yasal olarak zorunluluğu bulunmamaktadır. Mal rejimi tasviyesi için  çiftler arasında  mal rejimine uygun  bir dava açılması gerekiyor.

Boşanma  Davası Süresince Mal Paylaşımı

Boşanma işleminin  hukuki sonuçlarında birisi  olan  mal paylaşımı  boşanma davalarının en önemli konularından birisi haline gelmiştir. Mal paylaşımı boşanma  sürecinin hemen ardından yapılmaktadır. Boşanan çiftler arasındaki mal paylaşımı  çiftlerin tabi oldukları  yasal mal rejimi doğrultusunda  Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı Yapılıyorboşama süresince  mal paylaşımı yapılmaktadır.

4721 Türk Medeni Kanuna göre  çiftler arasındaki ekonomik ortaklık  4 farklı mal rejimi olarak ifade edildiği için boşanma süresince  mal paylaşımı da 4  farklı mal rejiminde hangisine tabilerse  belirlenerek o doğrultuda  pal paylaşımı yapılmaktadır.

Mal Rejimi Ne Zaman  Seçiliyor?

Çiftler  evlenmeden önce veya evlendikten sonra  4 ayrı mal rejiminde dilediklerinin seçerek  kendi aralarında mal rejimi sözleşmesi yapmaktadırlar.

Çiftler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmesi

Çiftler  evlenmeden önce veya evlendikten sonra  mal rejimi seçme hakkına sahiptirler.   Mal rejimi Boşanma Sırasında Mal Paylaşımı Yapılıyorseçilirken  hazırlanan sözleşmeye mal rejimi sözleşmesi denilmektedir.  Sözleşme her iki tarafın katılımı ve imzasıyla   yapılmaktadır. Türk Medeni Kanunun  çiftlere belirlediği şartların  uygulanması sadece  mal rejimi sözleşmesinin hukuki  geçerliliği olacaktır.  Mal rejimi sözleşmesi ancak evlenme ehliyetine sahip olan  ve ayırt etme gücüne sahip olan kişiler arasında yapılabiliyor. Eğer eşlerden birisi 18 yaşından küçükse ve  kanun tarafından kısıtlayıcı  bir durumu  varsa   yasal temsilcinin izni ve onayı olması  koşuluyla  mal rejimi sözleşmesi yapılabiliyor

Mal rejimi sözleşmesi iki farklı şekilde yapılabiliyor. Mal  rejimi;  noter  tarafından mal rejim sözleşmesi hazırlanarak yapıldığı  gibi bir  çiftler arasında mal rejimi  sözleşmesi hazırlanıp  notere onaylatılmakta.  Noter tarafından hazırlanan sözleşme de  noter çiftlerin taleplerini dinleyerek  onların istekleri doğrultusunda sözleşme hazırlar. Çiftlerin kendi aralarında yaptığı sözleşmede ise hukuk kurallarına uygun durum varsa noter sözleşmeyi onaylar. Ancak her iki  sözleşme geçerlilik anlamında bir fark oluşturmamaktadır.

Mal Rejim Çeşitleri Nelerdir?

Mal rejimi  türleri 2002 yılında yürürlüğe giren  Türk Medeni Kanuna göre  yasal olarak belirlenmiştir.  Türk Medeni kanununca yasal olarak belirlene mal rejim türleri şunlardır;

Mal ortaklığı rejimi, paylaşmalı mal  ayrılığı rejimi,  edinilmiş mallara  katılma rejimi ve mal ayrılığı rejimidir.  Çiftler mal rejimi sözleşmesi yaparken kendilerine uygun olan  mal rejimlerinden birini seçmekte hukuken özgürdürler.

Eğer  çiftler arasında mal rejimi  sözleşmesinde özel olarak mal rejimi seçilmemişse veya bir anlaşmaya varılmamışsa, hatta  mal rejimi sözleşmesi yapılmamışsa  mal rejimi yasal olarak  “edinilmiş mallara katılma”  rejimine tabi olacaklardır. Edinilmiş  mal veya kişisel mal ayrımı nasıl yapılır  soruları  boşan sürecinde taraflar arasından en çok merak edilen konulardan  bir tanesidir.

Mal rejimi  sona erdiğinde  tasviye sırasında  hangi  tarafın diğer taraftan  ne    alacağı ve ne kadar alacağı olduğunun  bir malın kişisel  mal mı yoka edinilmiş mal mı  olduğu çok önemli bir konudur.  Bu yüzden mal rejimi tasfiyesi  alacakların durumuna göre belli olmaktadır ve ona göre mal  paylaşımı yapılmaktadır

One comment

  1. eşimle 2016 mayıs ayında boşandım mal varlığı hakkında devlet zaten herşeyi ortadan ikiye böler şekilde paylaşımı yapıyor tabiki karşı taraf çakallık yapmadığı sürece. Nafaka ödemesini de devlet gelirine göre ayarlıyor. Devletimiz bu konuda beni mağdur etmedi

Comments are closed.